ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນຳລະດັບສູງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກດຳລັດ ເລກທີ 15/ນຍ ລົງວັນທີ 05 ມັງກອນ 2017 ວ່າດ້ວຍການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ.
ໃນມາດຕາ 6 ການປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນຳລະດັບສູງ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:


1.ການນຳລະດັບສູງປະເພດ I ໃຫ້ປະກອບລົດປະຈຳຕໍາແຫນງ 3 ຄັນຄື ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງປະເພດລົດເກັງ 1 ຄັນ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 3,500 ຊີຊີ, ລົດສຳຮອງປະເພດລົດຈິບ 1 ຄັນ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 4,500 ຊີຊີ, ລົດຮັບໃຊ້ປະເພດລົດກະບະ 4 ປະຕູ 1 ຄັນ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 3,500 ຊີຊີ ແລະ ປະກອບນ້ຳມັນແລ່ນວຽກພາຍໃນ ໃຫ້ທັງໝົດ 500 ລິດ ຕໍ່ໜຶ່ງເດືອນ.

2. ການນຳລະດັບສູງປະເພດ II ໃຫ້ປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ຈຳນວນ 2 ຄັນ ຄືລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງປະເພດລົດເກັງ 1 ຄັນ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 3,000 ຊີຊີ, ລົດສຳຮອງປະເພດລົດຈິບ 1 ຄັນ ຄວາມແຮງບໍ່ແກີນ 4,500 ຊີຊີ ແລະ ປະກອບນ້ຳມັນແລ່ນວຽກພາຍໃນ ໃຫ້ທັງໝົດ 350 ລິດ ຕໍ່ໜື່ງເດືອນ.

3. ການນຳລະດັບສູງປະເພດ III ໃຫ້ປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ຈຳນວນ 2 ຄັນຄື ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງປະເພດລົດເກັງ 1 ຄັນ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 2,500 ຊີຊີ, ລົດຮັບໃຊ້ປະເພດລົດກະບະ 1 ຄັນ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 2,500 ຊີຊີ ແລະ ປະກອບນ້ຳມັນແລ່ນວຽກພາຍໃນ ໃຫ້ທັງໝົດ 300 ລິດ ຕໍ່ໜຶ່ງເດືອນ

4. ການນຳລະດັບສູງປະເພດ IV ໃຫ້ປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ຈຳນວນ 1 ຄັນຄືລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງປະເພດລົດເກັງ 1 ຄັນ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 2,000 ຊີຊີ ແລະ ປະກອບນ້ຳມັນແລ່ນວຽກພາຍໃນ ໃຫ້ທັງໝົດ 200 ລິດ ຕໍ່ໜຶ່ງເດືອນ.

ການນຳລະດັບສູງປະເພດ III ແລະ IV ໃຫ້ປະກອບເປັນລົດລວມຮັບໃຊ້ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວທ້ອງຖິ່ນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດຂັ້ນກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ອົງການລະບໍ່ເກີນ 3 ຄັນ. ໃນນັ້ນມີລົດຮັບໃຊ້ປະເພດລົດຈິບ 1 ຄັນ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 4,500 ຊີຊີ ແລະ ລົດປະເພດລົດຈິບ 2 ຄັນ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 3,500 ຊີຊີ.
ກໍລະນີທີ່ພາກສ່ວນໃດມີຫຼາຍກວ່ານີ້ ໃຫ້ປະຕິບັດການຖອນເພື່ອປະກອບ ຫຼື ຊື້ໃໝ່ໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ບໍ່ມີ.

ມອບໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາລວມໄວ້ຢູ່ສຳນັກງານອົງການຕົນ, ບໍ່ອະນຸຍາດປະກອບເປັນລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງສະເພາະການນຳ (ປະເພດ III ແລະ IV) ທ່ານໃດໜຶ່ງອີກ. 


........................
ທີ່ມາ Page : Support Prime Minister Thongloun Sisoulith